Państwowa Inspekcja Pracy

Recepta na bezpieczeństwo

Dla Państwowej Inspekcji Pracy przygotowaliśmy serię plakatów i banerów internetowych informujących o zasadach prewencji w gospodarstwach rolnych!

Państwowa Inspekcja Pracy

Kreacja ATL i BTL kampanii informacyjnej „Zanim podejmiesz pracę”, skierowanej do osób podejmujących zatrudnienie oraz pracodawców.

Państwowa Inspekcja Pracy

Serwis informacyjmy online, banery internetowe, key visuale, broszury informacyjne w wersji elektronicznej oraz drukowanej.

Państwowa Inspekcja Pracy

Kreacja ATL i BTL kampanii informacyjnej „Na fali pierwszej pracy”, skierowanej do młodzieży i pracodawców. Serwis informacyjny online, banery internetowe, ogłoszenia prasowe, outdoor.

Państwowa Inspekcja Pracy

Kreacja ATL i BTL kampanii informacyjnej „Na fali pierwszej pracy”, skierowanej do młodzieży i pracodawców. Serwis informacyjny online, banery internetowe, ogłoszenia prasowe, outdoor.