GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM S.A.

Opracowanie graficzne oraz skład i publikacja raportu rocznego za rok 2012.

GAZ-SYSTEM S.A.

Opracowanie graficzne oraz skład i publikacja raportu rocznego za rok 2012.

GAZ-SYSTEM S.A.

Opracowanie elektronicznej wersji raportu rocznego.

GAZ-SYSTEM S.A.

Opracowanie graficzne oraz skład publikacji spójnego systemu komunikacji dla materiałów drukowanych.